Даяна Сат была 13 февраля 2019 г. в 15:09

^ ^

28 ответов 10 подп. 6 нрав.

Даяна Сатбыла 13 февраля 2019 г. в 15:09

^ ^

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сколько кг сбросила?))
Сыыртанып турган бе? Азы чем чивейн турган?
Чапанчыыынарны)) силернин инстаграм коруп чоруур мен,дыка тааржыыр силер Экер-биле))) чугле экини кузээр мен слерге, чугле чарылбанар,ындыг чапанчыг парочка))))
Чаа, четтирдивис, ындыг - ла болзунам, кандыг кончуг эки улус боор силер :D :) :*