Kuu Lar была 15 июня 2018 г. в 5:18

8 ответов 7 подп. 5 нрав.

Kuu Larбыла 15 июня 2018 г. в 5:18

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
чаптанчыынарны аан Куулар
Кинолалам че:)
Тыва тонунар чаражын аа Куулар
А ты этого не понимаешь уйгужу хаванчуук)
«Алё» это фраза сама те скажет и потом узнаешь меня)
Экии Аида!Кайы хире тур сен?
Кайы хире ооренип чорп тур сен?
Ты знаешь кто это написал тебе)
Экии,эки чоруп тур мен
Танывас дыр мен