Айнаара Монгушбыла 10 октября 2018 г. в 22:51

Гоу

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Бадыргы дээр оол биле таныжып турар сенбедаан((((((
Бижирге харыылп чассыг
Эмин этир мунгарадн Эжим.
Эртен чеде бээр диин мн
Чуу няп чоруп тр сн аан эжим.
Оолдр чурээ аартп алгн бергедиин сн
Чуге мунгарай бердин
Ынакшаан хвирлиг сена
Сендег шынчы кыс чок боор деп бодаартрмен
Таныжынар адын кым дээр ирги?)
Сонуургап чоруур оглунар бар бе?
Мени тоованын дээш хомудаар-даа сеткилим чок
Таныжып аар спе
Не хочу никого любить, кроме своего будущего мужа.
Мээн таныжым диин ол
Бадыргынын соонда чоп халп турарсен ан?эйть
Бадыргының соондандаа халываадм сен эвес оолдар соондан халып трр!
Игнор болбадааан оода мээн смске харлап берем
Адын кым деп каанчөл? Картап биживит
Таныжынар барбе
Многие думают что у меня есть парень:(
Нету у меня никакого парня
Бир оолга ынакшаан хевирлиг сенаа сарыым
Амдыызында ынакшыыр уем келбээндин сарыым
Бадыргыдан оске таныштыг апардынбе уже?
Ол россия деп каан хойленни кайыын садып алдын
Таныжын бар хээрлигаа
Солун дорамадан айтып берем
Ии ол ындыг андыг челер сонуургавас деп көремаан
Чуге игнор сенаан харлап коремче
Таныжын баржеве
Бар жединь
Дээ
Чок деп таа каш картап бижииржө
Хыйман улууна эй
Хаах хинчектиин сен ышкаш калбак хыймалыг боорэсан
Таныжынаар ростазы слер хире чордулее ол чанынарга турган оол биле эржи база таныжып трр ус бе?
Ии улааравам таныжым ээстр эржиле кыштаптаргала таныжым боор эсан
Бадыргы кайда кижел
Мен канчап билир кижимен аан бодундан айтырыптыңар