Ваш вопрос
анонимные вопросы отключены
Хыйма хос эшпи айчурек мээн кижи др
сээн боорга тан канчаптар кжен херекдаолза таныжп трр эс мен таптг билип алгш бжип тр дан эть
ндг кортук сен бе лс же даа бжиптевес
хос деп сээн мырнынга хос кылдр канчалдр даа шимчевээн мен бодн за эшпи эс сме дан лс че бжитеп манаа шокарлап трбайн!!