Ne Lliбыла 26 июня 2018 г. в 14:33

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
слернин-биое дыка эдержискээр мен аан )))
Богдан биле ошкажып турган слер бе?
дыка чараш слер аан)
Привет можешь открыть лс?
Страница заблокирована(
Кто самый красивый человек на Земле?
Какая самая последняя книга, которую вы прочитали?
Что вы ели сегодня на завтрак?
Тебе нравится свой город?
Какой интернет сайт самый полезный для общества?
Какой фрукт самый вкусный?
Какое твоё любимое время: прошлое, настоящее или будущее?
Кирбиин чурува амаа итак норм кирбик шээй чурптарнга кирбикмаа апаар сен уоще
Адааргава даан, чуруур чурувазын бодум билгей мен... Чурувайн трдмда кажн кордн?
аноним
Адааргава сугдэ кирбикмааны кым адааргаар жл даан XD
Таптыг даан сен. Лс бжвтм кортпас жи блзнза
аноним
дораан лс че халдавас-дыр че . херек болза коржупкеш чугаалажыптар чедиин.
аноним
Таптыг чгаалаар чоор кирбикмаа деп соглетинме сен кым сен эринмаа бе хD
Каким карандашом рисуешь брови?
аноним
Мурнун карартпа даан естественно кылдыр
Богданнын соондан халыва он мой
Соондан халып турар дыр мен бе коорнге? Таптыг коруп алгаш чооланып тур даан, ус соондан халыыр хире эс чедиин.
Богданга ынак хевээр сен бе
Ону канчаарын ол, лс бжвт айтып бээр мн
Твои лучшие подруги харн мунгаралдарга даа чууге даа дкщалаптар эштерин кым))? (Именна)
Бичии скромный бооп корем даан кыс кижи!
Чаржынчыын аттыг хой улус мурнунга тем более оолдар база бар черге дазалап алгаш чыдып аар сен амаа
Да как земля носит таких как ты!?позорище школы бля
Кажан каяа кордун оолдар мурнунга дазалап ааш чыдып аармга, сен шкаш эвес диин мен чогум, бодун ындыг болгаш бодунга домейлеп тур сме? Ндг кончуг чоолаксап турар Кижи болзунза чедип кээш арнымга чоолаптар шээк, азы корткаш мында бжп орр сме? Че даа бижиксээр болзунза шын чен бижип тур даан, чыдп ааш трдмда коргн блзнза арнымга чоолвт. Лс бжвтм
Айнут биле сонуургажып тур слер бе
Айнут дээрге кым чел? Айнур деп таптын бижиптинер, сонуургажып суг дээр сен соора бодап тур сен.)
Кирбиинер шын чове
Бодум кирбиим дир, кырындн чурп аар чордм.
Деткаааааааааааа шушуууу
Какой день тебе бы хотелось прожить ещё раз?
Ты умеешь хранить секреты?
Какое твоё счастливое число?
Что ты делаешь, когда у тебя бессонница?