Naina Nn была 19 августа 2018 г. в 6:14

21 ответ 0 подп. 2 нрав.

Naina Nnбыла 19 августа 2018 г. в 6:14

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чуге друзья чок чел сенде?
Чуге дээрге скрытьтап алган болгаш
Айгульду корупкеш хоорээрдаа пхахах
Дамдын-оол Начын биле чуге чугаалашпайн барган сен?
Чеже оол биле бижижип тур сен?
Эрзин уруглары «Э» баштыг боор ик бе?
Ынча деп турар кижи билип тур нян сен
Друзьяларын аразында эн чараш ООл бар ол дээрге мээн дир пацаан))))
Айгуль биле чугаалашпайн турар сен бе?
Таныжын км чел эй?
Таныжын бар сен бе аан?
Как твоего парня зовут ?