Алина Кабаева была 18 июня 2021 г. в 10:30

42 ответа 2 подп. 3 нрав.

Алина Кабаевабыла 18 июня 2021 г. в 10:30

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Что не пишешь!забыла?
Эки хуннун мендизи биле:))
Чаятынгыан хуннун биле
Частып унген чечек ышкаш чайыналчак чедиишкинерни
Кан дег быжыг кадыкшылды
Сут дег ак орукту сагыш-сеткилдин ханызындан кузеп ор мен . О.А.;))
Ынак мен Алина силерге сектилимнин ханызындан.
Танып корем
инстаграмда аккаунтунар адын айтып берем)
Чимитке ынак сен бе?
Мунгарава даан Алина шупту чуве ажырбас иик чоп. Дыннадым иинь таныжын Диана деп часкан мен деп бодай бээр уези келир огой. Дыка ла мунгарап чоруур сен аан, оон чажырар дээш мегелеп мегелеп каттырып чоруур сен аан. Ол кижини чугаалап олурганын сактыр ла чордум, оннук)
Ам мунгаравас мен,кезээде шын каттырып чоруур мен оннук)
Мээ ынак семе
Улуг-Хемден таныштыг дээр чедр оо шын бе?
Ынак мен алина)
Таныжынар адын кым дээр?)
Хандагайты келбес сн бе даан
аноним
Кажан келдин?
Будун канчап аскайыпкааш трду
Напиши в лс или открой личку:)
Чимит дээрге чун чел?
Юрий сээн чун чувел таныжын бе