She Neбыла 11 июня 2019 г. в 11:01

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Выпускнойда чайылдырар леян бис браток бис шупту чеде бээр бис сени коруп
Хаарын дедан аттестат ап алыр болза ынчанмайн канчаар
К|х чоруп тур сен бичииней браток ?
Ажырбас чугээр большой брат
Ну здравствуй любовь моя
Вы наверно адресом ошиблись
Ты холостая или ?
Вы такая красивая
Что для тебя значит Ай-Демир?
Да хватит про Ай-Демчика спрашивать.
Мен сени метис деп бодаар чек мен бе
Ты любишь Ай-Демира?
И ты смотришь в глаза Ай-Демира?
Чуну чугалаксап тур сен ?доорт доорт чугаалаар боорин чогум Уй балай чайгылып трбайн
Я вас видел сегодня в Арбате
Таныжып ап болур ирги бе ?
Мээн машинам мунуп пар сен бе ?
Сээн машинан дээрге кайы ол кара огнуг Митсубиси ИК бе?
Эй уруг чаа-хол бадарын бе ?
Чамдык улус сени Тыва биле моол хайнаа даа дээр даа чорду эле
Канчап бардынар аан хайнак эвес диинь мен кым ынча дээр чуведир ? Ада-ием арыг Тыва диинь мен
Кара соок уругларга дыка домей сенаан Шеннепей
Чажадаан мен арыг Тыва уруг шей мен
Давай дружить )
Ынакшыл дээргеле чууу йел
Аас-кежик , оорушку чамдыкта мунгарал болгаш аарышкы даа апаар
Принцесса или королева?
—Ни принцесса, ни королева , а простая тувинка )
Чарлы бернерем йырбак уруг ырап чорам эй яяна
Анонимно оруп алгаш чугаланып турбам , арнымга келгеш чугалавыт харыылап бээр мен азы дидинмес дыр сен бе ? Мандыр болгаш мында согленип орар кижи шээй сен аан . Что тебе слабо прямо в лицо сказать ?ну видимо так .. Так что закрой свой род ...
Ай-демир биле танышпам эй сен йырбак уруг яяна
Таныжарын танышпазын бодум билир мен сээн ытсыг херээн эвес дир иштин ирип турбадаан ... Не твое собачьее дело ...Следи за словами , а то тебе такой п####ц достанется тогда пожалеешь ... Завидуй молча !
Найыралдажып ап болур бе ?
Слерге эн ынак дыр мен чарашпай номеринер шокарлаптар силер бе ?
Ыы))наай номерим даа чок шокарлап даа билбес диинь мен
Хочешь шоколадку куплю ?