Долума Кенден была 21 мая 2018 г. в 7:35

69 ответов 27 подп. 0 нрав.

Долума Кенденбыла 21 мая 2018 г. в 7:35

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Лс та кажан ажыдар сен а
Статусун дка айыылдыг бооп тр
Лс ажыт драконум,бижиир дээрге хей ол хирезинде чуруум октап берем чуректиг депле турар
Тура базып аар деп бодавадаан Долума)
Таныштыг сен бе Долума?
Бижиптер дээримге хей боопитур ин Долума, ажыдыптар сен бе?
Сактый бердим ёжик тен)
Эн чоок эдержир эштерин кым?
Таныжып аалам сени дээш чурээм аарып чор долума
Какой иностранный язык тебе кажется наиболее красивым?
Что самое прекрасное в людях?
Чуге ажытпас сен?