Долума Кенден была 10 июля 2019 г. в 11:40

88 ответов 31 подп. 0 нрав.

Долума Кенденбыла 10 июля 2019 г. в 11:40

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сени кордүм бо хонуктарда, өскерлипкаан чордуң)
Лс ажыдып аап кореем ёжиkтеn
Где живешь в общаге? Или
Бичии манавыт эжим чеде бээр мен:*
Э сюда иди э
Лс открой э
Окей э?
Каш харлыг слер?
Лс та кажан ажыдар сен а
Статусун дка айыылдыг бооп тр
Лс ажыт драконум,бижиир дээрге хей ол хирезинде чуруум октап берем чуректиг депле турар
Тура базып аар деп бодавадаан Долума)