Ailuna Khmshkбыла 15 час. назад

Айтыр че)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныыжынар бар бе?
Алган ашактыг, аалымда ажы-толдуг мен))
17 дээрге оранчок улуг шээй силер)))
каш харлыг силер?можно подружиться?
Мунгарап чоруп турба даан эмин эрттир=)
Кандыг тур сен?
Анаа менээ ынак сен бе дээримге тыка таптыг ийе деп каан сен аан))
Мен диин мен че аан эжим♡
Коступ турар кижимен бе аан?)))
Чоок))) корбейн тур мен ин, таа кым бижип каан че, лс напиши)
Мээн ынакшылм боор сен бе эжи
Таныыр сен бе мени
Аноним боорунга арай танывас-дыр мен, ады сывын бижип кал че, таа таныыр кижи мен)
Привет) давай познакомимся?
Экии) будем знакомы?
Кажн чоруур сн сонгар
Харн, август тончузнде 30ден бээр
Сактып тур мен(((
Мен база сактып тур меееен)))
Кайда ооренип тур сен?(просто друзьямда-даа чок сен аан)
Тебе нравися кто-то вето время ?
Как дела как жизнь
Как тебя в инстанраме наз-ть?