Sailyk Ovurбыла 30 июля 2018 г. в 11:27

ask me baby

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Инстаграм чок дээрим ол,трафигин чеипейн тр бе азы
Дыка семис сен ан чуруктарда шын база ындг семис сн б чурукта ышкаш
Харн кандг кижи мен аан чурукта семис болзумза семис даа нян мен
Агаарлаалам) ийе дээр болзунза лс бижиптер мен)))
Сээн чуну бодап чоруурунну билип корзе
Аванга ачанга кайызынга домей сен
Чараш уян сеткилинни магадаан мен
Овур кызы чараш боор чуве щээйооо
Дыка эки болгаш бодап билир сеткилдиг чордунар"
Сактып тур мен*
Мнче бижитем срочно
Го встречаться)
Оо нет спасибо мама не разрешает)
Овурденне бис дээш кончуургавас чеднь нах
Пфф шынны херек билир болзунза ындг эвес логой ,соора билип турар дыр сен сарыым
Чанын чырбак апарган чордн эдип ал
Ты счастлива сейчас?)
Ужуражр дрч? Хочешь отношений
Овур чурттуг бооргала депле б
Дыка хоранныг кылдыр харыылаар дыр сен аа каржы дыр ийе
Бергенни
Чоор сен,сен ышкаш белен боор эвес ойай
Майк чуве шээй
Алина шын ашактыг же аан
Харын кандыг кижи чоор,айтырам бодундан