Ваш вопрос
анонимно
Таныштыг аппардын бе аан?
Кажан кая мен таныштыг чордум аан