Монгуш Айрана была 13 ноября 2018 г. в 12:12

айтырар ла айтырар

7 ответов 3 подп. 2 нрав.

Монгуш Айранабыла 13 ноября 2018 г. в 12:12

айтырар ла айтырар

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
наконец-то создала спроси нейм!анчап сени манаа байысаар дыр мен аа чараш?
Смстерге чуге харылавас силер ааа? ??
кажан боор?фейк страницаларга харыылавас кижи мен чугле
Дыка эки сен:)
Сени коргеш чурээм дурген сой бээр, аажы чанын дыка чараш, ам заявка октаарындан ыядар мен, хулээвес два нян сен(