Владлена Байкара была 22 час. назад

Выскажись !

254 ответа 17 подп. 7 нрав.

Владлена Байкарабыла 22 час. назад

Выскажись !

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Дэк чоргаарланыыр диин сене хой акыларлвг мен дээш ле
давно наблюдаю за тобой, кыргыс байкаран соонда ла кымга даа ынакшып чадап калдын аа,ол кижинге безумаланып чоруп чорурп
Понты и только
Сээн ынак эжин болуксап чор мен сент манап чор мен
Таныжн чуге ундур октаптын?
Характер мощь побольше бы таких как ты, бергешка
Таныжын бар бе
Озуп каап тр сен опей
Ынак эжин болуксап чор мен
Чассыг бичиисиг чанын салба оннук
Экии кирбестеп каан сн бээр айтрлар ундрбез салрга харыы чк блдуве
Кандыг оолдар сонуургаар дыр сен?
Эринерин эринерин ошказа
Эй уруг
Энтонун таныжы бар бе?
Друзья или любимый человек или родители??