Ваш вопрос
анонимно
Мээн клащым каш чыл ишти сактып калдым я просто плакала ол смстерни коргеш мени камгалаптар эштерим бар ))от#я
Бис база)конечно же мы на твоей стороне,анаа ындыг уен даян оолдарны камгалаар эвес бис:*