Кежик Ондар был 11 августа 2015 г. в 9:53

чээ айтырлаа))

62 ответа 24 подп. 7 нрав.

Кежик Ондарбыл 11 августа 2015 г. в 9:53

чээ айтырлаа))

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
зояга кайхре ынак сен оо?
Оооо дэрге ле дыра
Зоя биле марай чуртаар деп бардын шей шаа оглениринер бе?
Сен шураже туралапп трган эс ик сен бе
счастья вам ынакшылда хар назын чок!чараш чудек воще пофиг чеднь анон бот ботарынга ынак ла болза ола амаа!
клазында шурага ынак семе я?
аноним
Авыйастава шак!
Зоя дээр уруг чараш-даа эвес уруг шээй
сен чараш сен ындыг бе, адаргава даан оо!!!
Эки оорен Зоянын соо бле маннавайн.Зоя чапанчыг уруг ла чорду чгм желаюю огромной любвиии.Токо учись хорошенко малыш
Сээн крышан др мен, узнаешь????
аноним
ахахахахахах таваартаалдан тапачка
мен сенээ кым жен?
анаа чидинь домей олур чувени :-(
могатына бердим :-(
сээн чурталгандан чиде бээйн бе?
аноним
анаа анаа