Ваш вопрос
анонимно
Бо чылдың тувгунуң доозукчуларынга чүнү күзээр силер?
Доозуп алган специальность талазынга улаштыр ажылдап кирип аарын. Хейделе ол хире чылдар этирген боор эвес. База кан-дег кадыкшылды)))