mmmongggushбыла 14 марта 2019 г. в 12:26

Айтырла

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чараш чаптанчыг апарганыны але
Таныжын кайыын
Шын ондар сен бе аан азы монгуш?
Ыядар -дыр сен бе таныжыңдан ужуражып келгеш?
Таныжын бар бе? Если чо таныжып аарспе?
таныжым чоок,чоок танышпас меен)
Кыдыынче чоруп турдаан эй мээн таныжымдып още бидиирге тогбайн бар чарбала
Ооо сонуургаар кижиң кым ирги билип аап шыдаар ирги мн бе
красивая чарашпай
Кайда чоруп тур сен ааан че чапашка
Кандыг аамай боор жел ааан фандас улустар блять плачу.
Хаарын дедаан.чоор сен ону олар дээш ыглааш,шупту чүве мурнуңда диин ажырбас)
Дангына мен дэээш кончуургаар-дыр сен бе?
Сонуургаар кижиң бар бе?
Школага кооргн болла коступкээр шее сен ам кайда баадын?
Норбуга ынак сен бе? Др да даа чок кандайелнеш
хаарын бодундан айтырып кордаан
Кандыг кижи сен ае чогум черле көөрге база ындыг ан
Школадан сонургаар рглун барбе?
Стадион кажан кээр сен?