Ваш вопрос
анонимно
Кайы хирээ чорп тр сен кайда сен Нильдаааа