Ваш вопрос
анонимно
Экии найыралдажып билчип аап болур ирги бе))
Экии,билдинмес улус биле найыралдашпасдиин мен,шын арындан болза чоп болбас деп