Ваш вопрос
анонимно
дыка чаптанчыг оюн-баштак сен аан)