Ваш вопрос
анонимно
Арзылан чуруктары салыр чордун чоп)