YASMIN :)был 12 января 2018 г. в 10:16

Что за вопросы?:D

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
как дела?

Отличное при отлично:)))))))))) :-)
Ашактыыыг сен бэээ
Ашак куяк ат чедииир бо страница чел
Сээн хэрээн эвэс
Кии Ясмин!!! к/х чоруп тр сн??
Кайда чоруп тр сн))санарын каям шекпээр кызы))
Привет как дела ?!?!?
Чуге ашактыг сен ыыы&-)
Ашаан бар бе
таныжын Адыгжы бе?
Долума биле эдеришпейн барган сен
Бэ чуге дыка эки уруг чорду сеткили? ??
Кым ында сонуургап тур пиши мне?
Апансыг чедиин аань шекпээр кызы!!
аноним
Черле шекпээр кызы чаптаечыг деп бл
Таныжын бар бе?
таныжын бар бе?
аноним
парень есть говорю?
Ну и пусть говори:D
аноним
айтырыг салырга чуге харыылавас сен эй?