Aydankaбыла 8 января 2018 г. в 3:05

спроси:)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
адын карапай сен бе пхахахах смешнооо
чаптанчыг др тыа кызы
бижип болур бе слерже
Иштигсндедаан
чурекейин кандыгыл, хостуг бе
инстада чуруктарда салпас апаркан кижи тр сн аа хой
чок тур чуруктар))таанда-ла кижини хойлай бээринге арай эпчок болуп тур!
дэар каткыга дээр чорн аа эй шнап чоогундан коорге XD
Айдаана Конзорнун соондан маннап турбам долгап биживе шыва!
ощээ херээ-даа чок сээн ол кижин! менне ней долгап, бижип олур мен ан аа богда кужурум соксап корем, сээн ол кижин бичии дамды-даа херээ чок кижи диин ан! манаа хоректенип олурбайн личкамче бижипсинзе?!
Экии силер хостуг силер бе?
секси сен аан чаптанчыг
Экии,Аас кежик дээрге силерге чуу боорул харыылап беринерем),чурталгада чуну чедип алыксаар дыр силер?)
Экии! Аас-кежик дээрге ам харн))) чуртталгада ам эки эртем билиг, эки чуртталга. Солунун айтырыынарнын
Привет а можно познакомится
хорам бооп тур сен чараш
привет как дела как жизнь
Сени ындыг пошлый деп билбедим
Шору озуп кээп тр сн псан ужан бышкан тр