Ай-Суу Ооржак была 18 июля 2019 г. в 13:02

пишите все что думаете....

132 ответа 18 подп. 21 нрав.

Ай-Суу Ооржакбыла 18 июля 2019 г. в 13:02

пишите все что думаете....

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
♥Кады торээн угбашкылар
эвес-даа бол,
Каяа-даа бол кады чоруур
эжим-дыр сен.
Кара чангыс дазыл дос дег
эжишки бис,
Чарылганда чоктажы бээр,
Кара чаштан эдеришкеш
улгаткыже,
Кады оскен бузурелдиг эжим-
дыр сен♥