Maurer был 8 декабря 2019 г. в 10:02

*-*

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кежиктин саннарын айтып Бер Сен бе херек болуп тур ииин
Я тебя знаю! Кайда ооренип тур сен? Сээн угбан диинь мен
Кежик оске уругче долгапла турар, таныштыг кижи эвеспе?
экии кайы хире чуртап чор силер