Ангыр-Чечен Саая была 28 июня 2018 г. в 12:05

Бред не публикую!

Ангыр-Чечен Сааябыла 28 июня 2018 г. в 12:05

Бред не публикую!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сени сонуургап чора мен
Часкаан аркан салымым сен тогбас шээй сен
Азвлмиоджххквысрджпыфугзхимпыыценоощхнкстддр исааол
Инстаграмга чуруун коргеш ынакшаан мен
Ишти хогнун бодуун кыс деп билгенним шын
Контактыда арыннынны тыпкаштын
Статусун кордум кызыл чурек салган болдун (
Пиздес адыыргак апарган чордунаа эй.экиилерге безин экиилевес сен аан
Чурек аарып чор Ангыр-Чечен
аноним
Сен дээш
Коончуг эштерин канчап барды тайхана аселия
К сожалению,сейчас нет возможности уехать все вместе куда-либо,но мы поддерживаем наше общение пока что в сообщениях,скоро соберемся ,не переживай
Крайнын кайызында ооренип турар силер?)
Вилена биле чангыс чоде сен бе?
Сонуургаар кижин бар бе чараш кыс
Экии,силернин биле найырал дудуп болур иргиве?
Таныжып аар бис бе или харылап бер че)
Нельзя же быть такой красивой
Крайда кайнарда барбас сен бе?
Чаражыңныы сеңээ ынак шый бердм
Привет таныжын бар бе?:)