Сайын---Белек Байкара был 18 августа 2015 г. в 11:27

https://vk.com/id141486444

44 ответа 40 подп. 6 нрав.

Сайын---Белек Байкарабыл 18 августа 2015 г. в 11:27

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ол 11 кл Ульянаны суг экилээр чордун аа кончуг чугалажр устар даа ышкаш
Чугле кончуг чугаалажыр кижин мендилээр сен бе сен далбаеб, чазып чорптрар дыр сен
Сени дыка угааныг деер чорду аа...
Сен,ээ кайыын чедер,кижи кочулавас :)))
Сени дыка аамай деер чорду аа...
вы не встречаетесь?
как давно ты с ней встречаешься?
сонуургап турар уруун кым чел?
анаа биживит,мындыг хевирлиг айтырыглар боор чедраа :D
Кым сен эй анон ?? Кижи адн оске ус стр-га биживес тр аа .
Харн анонимный эс болза ябна)
кым чел я?
аноним
анаа анаа))) бээр биживит)))
Сени сонуургаар чордум чоп:))
кым чел аан?
Ол спезинде уруг дийн анон:)
аноним
Сен канчап билир сен Белекмаа?
сени ынчап баар деп билбедим дыка-ла чудек дир сен аа
Главное - пишет аноним :D Fuck logic.
чаптанчг чордн аа арай майтаныыр багай др аа!
Хехее)2-1 Ындыг таптыг каяа дыннап трганын ол мени:)
Эй ептэй мээн вопрозум ундурбээн сн:р
Чаа-холден ик сн пе
менээ база гитара нахуй
Чашпаалавадан анон мээ база гитара дeп!
бабник
Таваар харын , ол состун, утказын эки билип ал
Эм... я конечно плохо его знаю, но уверена, этот чувак, не такой!