Алина Суван-Оол был 19 ноября 2019 г. в 7:22

29 ответов 44 подп. 2 нрав.

Алина Суван-Оолбыл 19 ноября 2019 г. в 7:22

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
сохраненки вконтакте откроешь?
Аван налоговыйда ажылдап трар бе?)
ну почему ты меня убрала из подписчиков в инстаграме?(
прими меня в инстаграме пожалста
Куда поступать будешь? Хорошие баллы?
Алдын медалист сен бе?)))
Сашанын вкда страницазын билир сен бе? Мы с ним уже несколько лет не общаемся вот просто хочу как у него дела все еще очень люблю его никак немогу забыть короче очень скучаю( извини что здесь пишу ладно
Суван-оол Александр
Манмаш чуу др? Чорп тр слер бе?
38 бле анаа апарзнза?
Сээ ынаам утпа шуве!? Чуге мени проститьтевээдин!?
Манап чоруур кижин бар бе?
ам авканада кым чел?
Мне нравится твоя попа
Амгы уеде таныжын бар бе Алина ты нравишься мне)
чечешка кым др мн нчешь кым деп билп трар болзнза бижиит че мн анаа слернин чурталганар дка эки билир кидиинь мн нчангаш соксап каат че чечек
Ии болуп корем эйть. Билир боорунга канчаптар бис нчешь? Бодун чурталган чалгааранчыг боорга оске ус чурталгазын сонуургап чор лаян сен по-любасу
Иии чугаалаар созум даа чок. Кандоодам уганыг амытан боор сен. Уганыындан иштин ириир Деп чоруур хевирлиг. Билир даа болзумза чуге бижиир кижи мен неш?ужурлуг Эвес мен,бодун соксап каавыт
Хоорай уруу дыка угааныг дыр силер
ол ургнун орнунга бодуну салп кор даан алина сээ кх боор др кончууну аа база бичии сииленсимээр хээрлиг сн аа угааныг уруг таныжтыг оол бле чугаалашпас диинь сени угааныг кыс деп бодап чораан кжи мн
анаа уруг бижип турар Деп бодап турдум. Хей хээрлиг кижи др Сен, угааныг уруг эрткен уени коптарбас боор динь. Сени угааныг Кыс Деп бодап турдум
Чидеверем дээп алдын,аксын калбаннадып тур сен. Сени танывайн турар деп бодап турар сен бе? Сен дег уганныг,идеальный кижи чок ыйнаан харыын. Хоорай урууу
ам чоолажып трар деп бодаар др сн бе? ол усту
оларнын аразынга чеже хой сн дег уруглар трган дп бодар сн даан сээ ол оол ынак трган дпдаа бодава
Чиде бер. Анчыг сен
таныжтыг оол чарп алгаш хойну корбэйн бардн бе ындг чедиинь на чужом горе счастье не построишь деп че бар чоп
Таныжып турар усту чарып база боор чуве бе? Кончуунле
Тебя анайхаак зовут? Или алина?
таныжтыг силер бе,анайхаак?