Чинчибыла 1 июля 2018 г. в 8:26

Вопросик задавай?

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынак мен чассыгбаай:*
Ырлаар эс ик сен бе! Чуге ыядар сен ырлаарындан!!? Дыка чараш херлиг чорду чоп ырлаарын!!
Чоор сен:) ырлаар ырлавазымны бодум билир мен=))
туван биле таныжып тур сен бе?
аноним
айтырыг салдым щээй
харыылап берип шыдавас мен:)
Мунгарап турба даан аан база:((
Мунгараар че кайда чел даан:)) ажырбас диин:* четирдим анон:**
Что случилось? Почему авканда такая фотография? Почему статус грустные смайлики?
Ну я короч,скучаю :* :*
Адын кым дээр жел ол уругнун, кайын кижи чел? мн база Аликти сонуургап турар кижи диин мен.
Адын айтып бербес мен секрет,Аликти сонуургаар болзунза лс бижитдаан бодун че:)
Эдержиир сен бе ол уруг биле?
Кайыхире чел таныжы:)
Аликтин таныжын билир сн бе?
ангырак-биле таныжып турар сен бе оо??
аноним
херек бооп трар йдиин!!
подпишись:*******************
ужеееееееееееееееееееееееееее
Привет подпишись
а сама не подписывается ипаать:DD
Хорошо что долбоёбы аноны не игнорирует тебя это просто замечательно)
подпишись милая)
Мээн Чиням:* нем каны:*
кым снаа?:DD кым др мн?
аноним
меле маа йоо, чудээнни мни утуптар семе маа:(
аноним
чокаан:( Аюш база эвес, дээм кады чоолажып трдувус чок:(
Хахах таа азы Айка бее?
Ахах кайгап калдым шээй:-*