Ваш вопрос
анонимно
Адаанда (ниже среднего) дыка аамайсыг айтырыглар салып турар ус бар чуведраа боттары аамайсыг болганнары олдр, не обращайте на них внимание