Ваш вопрос
анонимно
Кайгамчыктын караа борбак дээрикпе