Ваш вопрос
анонимно
таныштыг апаан шээй сен дораан)