Хулер Монгушбыл 17 июня 2018 г. в 4:46

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кады торээнерин бар бе?
чурээн хостуг бе Хулер?
чурээм иштинде хан дамырлар бар диин
Каяа чаа чылдаар? Тывага бе?
Чуу черинде ооренип тур сен
чудр че кайгал
Чүү боор онза солун медээ даа чокла др
Сени сактып тр мен
аноним
Сенден ыракта шэй мен.
Чедип кээр болган др сен
Алдынайнын чанынче дужаап ал
Кайнаар дужаар деп бодап
Май 1-де хоорайга турдун бе?
Долго ты думаешь. Не можешь увидеть правду, вот и живи с этим
кайы Алдынай биле ырлап трганын ол?
аноним
Харыы чайк драа, кыска болгаш тодаргай.)
Какой ваш любимый город
идеальный дует был с Алдынай
Ыядыр мен (адаанда запись)
Чараш карактарың эргим-дир Хүлер чаңгыс сеңээ ынак болганым артык эвес-дир эркен барган уелерни сактып келгеш өөрүр дыр мен,сени ам-даа сактып чор мен,мени өөртүп чорааның дээш четтирдим ол үелерни утпас мен,сен база утпа
Аноним эс дрган болза эки др аа анон
сактып тур мен сени)
Куда поступил
Чашкы уелер уттунтурбас бе?
чаптанчыг сек боор