Ваш вопрос
анонимно
Экии!силрнин страницанар корпкешле чаптап эгеледим найралдажым аалам че чаптанчыгбай:-*