Айдаш Саая был 2 июля 2018 г. в 13:47

спроси

Айдаш Сааябыл 2 июля 2018 г. в 13:47

спроси

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
кэээ)долгадар дээр жи))))
привээт,хоой.танп тр сн бе?
Чуге ындыг болган сен ?
Мегечи ик сн чоп мен сени чуу дп мелепдим
чайык снбе эй?
Нмрин берем кежик биле долгажып тр сн бе 8795 че долгавыдам
Нмрин берем кежик биле долгаштын бе 8795 че долгавыдам
Мегечи ик сн чоп тата суг лейнь чолажып турар уругларын эндере эс ик бе? От:в
Сээн таныжын кым шын харыылам
Таныштыг сен бе?
аноним
Может встретимся???
Мээн чаптанчыг эргим эжим чугле сээ ынак болган салымым др
Ынак мен эжим чугле сээ мээн эжим сен
Дыка чудек-даа болзунза, сеткилин дыка чараш♥
Сени коруксей бердим
Чанын таан чапанчыг Айдаш*****