Алдын-Сай Кара-Салбыла 5 июля 2018 г. в 15:04

Ваш вопрос
анонимные вопросы отключены
Ответы
Ам бо уеде чуну канчап тур сен?
Суши или шаурма?
Кижиже даа биживес чордун аа, мени утупканын ол чове?
Корбес дээрге база болдунмас бооптрайдиинь)
Сенээ мен ынак мен сен ону билбес сен)
Сенээ таан ынак диин мен чассыг)))))
смс октаарга чуге харыылавас слер?
Силерни коорге чуреккей аарыр бооптринь кандыг кончуг чаптанчыг слер аан)
Сеткилимден ынак болуп чор мен,хулееп алыр силер бе
Ынак мен Алдын-Сай соглеп черле шыдавас тыр мен
шыдаар шыдавазын мен канчаптар мен, бодунардала челер шээй
Силерни сонуургай бердим канчаптайн
не знаю. кажется узнала, почему бы не написать в лс?
аноним
Написал же и вы не ответили?
Кээ! Чуну канчап тур сен? :-) ;-)