Aigushбыла 11 августа 2018 г. в 11:31

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кым даа айтырыг салбас чени ле чуге салып аан турар сен аан хд
Салыр боорга ла салып алдым нян. Аамайсыг айтырыглар салыр др
Шагаа-биле, Айгериина :)
Айгериииииина ынааак мэээн♥пандадан♡
Сохраненкаларын ажыдып корем)
Адын бижипкалче,лично сенээ ажыдып бээйн
Чуну шилип алдын ним? :3
Привет, как у тебя дела?)
Кайы хире экзаменин дужаадын?)
Кайнаар ооренир сен?
На расстоянии таныжарга дам эки боор эвес тир бе :)
Субудайын чедип келди бе? :)
Кайы хире чоруп турар че бо ?
Канчап чоруп тур сен най? :)
Оть ам чарылбас лаян , силерге хамаарышпас чедиинь
Ам-даа чарылбаан улус силер бе даан??
Кандыг Ая? :D
Такая энергичная, прям заражаешь:D
Привет, как дела? :)
ам чуге? расстались?)
Канчап бардын? Ам чаала адаанда айтырыгларга ийе деп ааш турдун чоп :)