Ваш вопрос
анонимно
дыкала ынак чордун аа,тутун тутун!