Айслу Седипбыл 8 апреля 2019 г. в 11:45

:)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ты что?Ачыты биле таныжып трар сн бе
кайыхиречоруптурсенче
Чанынын дедирин аа арай чанын ындг хевирлиг сэн
Канчаан бодаар силер ынчаан бодап алынар даан,мени эки сен динер дивейн турар логой мен,ынчангаш боттарынарда-ла чуве дийнле:)
Красивая.Добрая.Милая))))))))))))))))♥️♥️♥️
Таныжын бар бе?чаптанчыг чордун
"Ырак эвес кыштагда" анаа лучше оригнила кылдыр ырлаптын,дыка чараш чорду унун,кыдыындан коруптерге мырай Надежда Кууларсый бээр чордун иинь!!!)))
аноним
Ийе акын-биле сээн унеринер дыка чараш чорду!Келир уенин артистери шей ам бо)хехе;)
школан доозупкаш фудболду кааптар сен бе
Девочка,вы с какого класса начала играть футбол если не секрет?мне просто интересно
Точно не помню,4класс тургаш чо угбэ)
аноним
Шору дыр,продолжай о том же духе
спорттун шкптузунга тески сен ик бе
Ааажы-чанын дыка чапанчыг дыр!Дузааргак,биче-сеткилдиг,улугну улуг деп бичени биче деп хундулеп чоруур.Аажы-чанын биэ хевээр артсын дее кузеп каар дыр мен)
Даяна деер эжин биле каш класста эдержи берген сен?
Садиктен тура-ла эдеришкен бисс))
Эштерин сээ аажок хевирлир чорду алэ
аас кежикти кузедим ты очень добродушная*
Канчап ынчап баар болдун ааан