Оргаадай Монгуш была 21 декабря 2019 г. в 22:03

Айтырче

76 ответов 35 подп. 2 нрав.

Оргаадай Монгушбыла 21 декабря 2019 г. в 22:03

Айтырче

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Айнын чурээ кымда апааны ол?
Нда биирек оолда сгтэ ойнадым
Кымда-даа эвес
Долгароол биле таныжып тур силер бе?)
Чажын кестирип кааптын бе?)
Кайнаар дужаар деп турдун?
Бижижип трар оолун эгеки ужуун айтп брем
Онза солун чуу бооб тр аан че оргадай
Долгар оол таныыр сн бэ ?
привет! ты же из второй школы? так?
аноним
окончишь 11? Или поступила?
номерин айтып бээр слер бе
Менээ ынак сен бе?
аноним
Эээ мээ ынак эвс смее ??? Таанда
Таа кым сен дидаан.адын билир турган болзумза,ынак ынак эвезимни билип кааптар нян мен
аноним
654 нян мн
Белек биле таныжып турганын Ол бе 1дугаар школага ооренип турган
1дугаар школага ооренип турган Белек деп кижи танывас мен)
Кайхире чоруп тр силер
Чок, херек боорга айтырып тр мн)
Таныжып трр улус слр бе, кудерек биле
ДЖОКЕРЛЕРНИ САКТЫП ДЫР СЕН БЕ? АИИИИИ