Ортыгашевабыла 31 мая 2019 г. в 15:35

Айтыр☻

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Серт чок сээн эжин болуксап чор мен(любовниин)
Сен оске устарны бактыыр сен бе?
Корбес устарым ындыг мен, анаа ла улусту бастый бээр эвес ;)
Удуп чыткаш хартаар дыр силер бе?
Ынак мен сен чуге мени сонуургавас сен аан эргим чаражым
Сени алган оол дыка амыраар нян ам. Чараш уруга
14де чуну канчаар силер?
Школачы уенге сонуургал турган бе
Смске чуге харыылавас силер аан((( игнор боорга багай диин
Ты девушка или девочка еще?
Ты не хочешь общения с новыми людьми?
Ында чоп болбас деп! Ынчалза даа хой улус биле билчип шыдавас диин мен
Че 14 де чуну канчаар болдувус аан че ?)
Личкан чуге хаап алдын.
Чуге настыр чок кылаштап хунзедин бо хун)))
Соолунде кандыг оолга баар сен?)
Экии силерден чангыс айтрыг бар. Таныжынар бар ирги бе?