Анджеликабыла 29 апреля 2019 г. в 23:17

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Какой самый худший фильм вы когда-либо видели?
Я безумно скучаю детка
Тадайым,соора бижипкен эвес сен бе?
Пр таныжын бар бе?
Бар чогу сээ хамаарышпас анон.
Ам-даа Туменче кыстыланнаар Эшпи дыр сен аа шмара, таныштыг Деп турда
Чуу бижип турар сен?Туменче чышпыланнаар чораан кижи мен бе?Аамай чуулдер биживес боор штриин хоой)
Унчуп киржип кааптыннар бе эй
Чавак
чавак бооржедаан ояй.чуу кончуг кижи болзунза арнынга чугалавыт.
Что для тебя самое неприемлимое в обществе?
Още не в тему бооп тур сен иин эй бодунну чараш мен деп бодап турар сен бе даан уродина
От каш дугун канчалдыр даа будуур сен аан хинчектиин
Ииииии сээн бодуннун хинчектиинни! Мени чуу дээш сайгарып чурттап чоруур сен аан!? Чиде бээп корем)
Анджелика бооргала олла чеве
Ынчанмайн канчаар анон!
Сен шнап анджелика сен бе
Дадай меге Анджелика база бар чеве?XD
Ха хаа дэээар др аа
Кожай мен дээш кожайсыраар чувен база соскат сен малява
Экии ам даа ырлап тур силер бе