Таня Ким была 24 апреля 2016 г. в 5:21

спроси,отвечу

26 ответов 8 подп. 0 нрав.

Таня Кимбыла 24 апреля 2016 г. в 5:21

спроси,отвечу

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Шенне кайда?с кем?
Шенне+Буян=оглу эсчеве :-)
Угбан кандыг кыс чувел аан.Угбан дээш улус бергедеп,дайылдажып турар.чаптанчыг хевирлиг ааа
Ынак сеткил кажан Даа элеп тонместииин.Ажырбас угбанарны тончузуеге дээр хопташсынар.Чараш кыстан хоп ыравас дээр ийик чоп.
Мени шенээр бодава,мегелептер бодава деп Шенне угбанга чуглап корем
Угбанга дыка ынак хеврлиг сен а олурдей бээр
Ийе,ийе бо Мээн дунмамнын спрашивайы дыр Буяннын эвес,ылап ла эки билип выдано!Ол кижинин ынаа ам менээ изиг даа эвес,соок даа эвес.Бузуревес мен.
Люблююююююююю,СКУЧАЮюююююююю
Шенненин сагыжы кара-дыр угбашкыларнын сеткили домей дээрик.Шеннеге Буян дыка ынак бодап чоруур дээрзин утпа
Эй Буян др чурбан харяны манаа биживенерем.
Оглу кымдан чел Буяннын эсикпе.Ол хирзинде оске ашактыг аан
Ийе оглу др,слернин чуртталганар эвес ыттавайн чоруп турунар
Буян эс угбан чазып алган хевирлиг шээй таныштыг аан азы та Просто мээн бодалым-дыр :-)
Бодалын манаа биживе,ол Буян др кижи халыган кижи ик чоп
Кончуун але,мээн таныштыг апарганымны канчаардээн улус ирги.Анаа ишти иривенер деп чугаала ниим
шенне оске таныштыг кижи бе?
шенне оске таныштыг кижи бе?ам честен ыглап орар эсчиве хоокуй эр.мегеледип алган шээй
Ну и пусть,плачет.так ему и надо
Дорлик дээрге чуун чыл?
Чоп кончуг кара сагыштыг апарганнын ол чуржу
Сеткилимни билбейн бардын эш
Таныжын бар бе? Каш чылдын? Кайыын
Буян честен кайда эй
Какое твое любимое место отдыха?
Какой самый худший фильм вы когда-либо видели?