Саглай Самаан была 5 июля 2018 г. в 3:17

спрашивайте отвечу :)

11 ответов 7 подп. 1 нрав.

Саглай Самаанбыла 5 июля 2018 г. в 3:17

спрашивайте отвечу :)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кайда ооренип турар сен?
С-Х баар силер бе кажн брс слр
Ынай баарым билдинмес, уе коргузе бээр.
Таныжын бар бе?
Бар...мындыг айтырыг салбанар даан
Мээ ынак сен бе чассыг мен сенээ аажок ынак диин мен:* от друга
Мен база сенээ аажок ынак диин мен...хехе
Чаптанчыыыыг курсчум,ынакшылым,каады орар эжим:*сактый бердим епта, тенектениксей бердим шей дан хоооооой
Ойт чаптанчыын, мен база сактып тур мен эжикей, иии менза тенектенискей даа бердим.
Чаптанчыг кижи чуге мунгарапла чоруур силер?)