Ваш вопрос
анонимно
Экии кайы хире шагаалаан, вдохновениеде белектенип тур сен бе?)
Экии, хондур хурээге тейлеп Шагааны уткаан) ийе белеткенип турар