Айда-Сай Дангыт была 6 час. назад

айтырже)

81 ответ 73 подп. 8 нрав.

Айда-Сай Дангытбыла 6 час. назад

айтырже)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ол бир оол тр мениин оннук)))
Мегелептимдаа ышкаш 3 сезон барбас тр мен)
Можно с тобой познакомится ты наверное знаешь и напишешь ответ лс интуиции включай секретежир трган бис
Качок сме?(&
ахах,с чего это вдруг такой странный вопросик?)
Эжин биле чорур сн бе Хорагай дер
Мээн-биле чорбас кижи диин дээ ахах.
Отчугаш 3 дгаар чорур сн бе?
Чуге чу айдырарга хорадар апарган сен ним?
Каяа чораан чел аан сактый бердим?
отчугаш 2дугаары чоруур сен бе
3дугаар Отчугаш чоруур мен чоруур сенбе оон мен болур сен сугде?:)
ийе чогум 3че чоруур мен,чугле сен болбас мен)
Шернин дээргеле каржы дыраа :О xD
Кайнаар лагерлээр сен ам, отчугаш баар сен бе 2сезон?
Чаражыннай о-хо-хо дээрле ахах xD
Торуттунген хунун-биле корем байыр чедипип тур мен!!!!!!!!!!
С днём рождения дорогая
Торуттунген хуннун-биле)
Четтирдим)аноним эвес клдр бижиптер шээй)