Айыраа Тулуш была 16 сентября 2018 г. в 12:06

50 ответов 34 подп. 2 нрав.

Айыраа Тулушбыла 16 сентября 2018 г. в 12:06

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сайдана биле эдершпейн барьан слер бе?оон Венера биле?
'чиде халып кавыдам'дэргеле каржы дыр аа.
Ошэээ дэк каржы апаан сен
Таныш поклониктерлиг чулуг да болзунза домей мээн болам ?)
Стерва ёптвай
сэээ чешнер дыр мен)каняптарс?
Каняптар боор,чешнер кижи чешнип чоруп тур)
Тогбас борунгала каржы дыр аааа ей
Ол кыдырык карактарын , коружунге шут эрий бердир мен
Кээргенчиин дан 1с
Дыкала хой кижи сени корбес хевирлиг аа хд аас-кежикти сенээ кузедим танывазым уруг, и чтоб ненавидящих тебя стало мало^^
Эммм...чуге ынча дээринер? Ийе, чогум мени корбес улус бар,ынчалза-даа дыкала хой-даа эвес. Четтирдим че.
К каким парням тебя больше тянет?
Пиздес сени соолгу вечерде чалап алыр дээш арайла ядэрдим,ошэ дэк баскыранчыг бооптр
Хаа,оладыр,уелер эрте бээрге ынча дээрге кайын боор
Чагытай чордун бе?оон даа хой эштер тып алдын бе?
Инстаграмда бар сен бе эжим? Адын кандыг ирги?
Эжим?!
Тадайыым,таа кандыг кижи ынча деп калган
Ийе,инстаграмда бар мен,эжимXD
Хептеваань сени юваней
Жопастая чордун аа эй
Ахах,коорунге ындыг болган олдур эйXD
Чуге мени анаала хей чс дапкаатын аан?
Сонуургай бердим силерни