Айдасай Корольбыла 18 мая 2018 г. в 12:38

_король_

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
бергелерни картай эртип аар бис
ынак мен айдасай чугле сэээээ мээн хундесайым❤❤❤❤❤❤❤
чырбак эшпи сен бэ ой?
Амыраам бооп шыдаар сен бэ чарашпай
Сенээ дек ынак бооп тр мен❤
Эрзинге эки дыр бе азы Кызыл
аноним
Особенно каяа?
Сени защищайтаар кижи тып алдын бе эй?
аноним
Лол лал деп турбайн таптыг харыылавытсынза
Крч бо страницада айдасайче чарбанайнып трар устар таваартап алнар аа аноним кылп алгаш ковей ченер эжим чорп трбай доор лс че бижиир ээс чее даан эр улс болза сг чурбан эшписиг двиштер дудуп таныжып трган мегелетирген дп наар суг киржип трар аан ам ндг челер бижиир устар доорт арнынче чугааланар даан чугаалап шыдавас болза още ытавас бооп чединь дунмаларым)))
Ай-Чурек биле таныжып тр сен бэ эй?
Эрзинчэ кээр болзунза соктурар сен ой
Эрзинде коончуг кижи апардын бе эй
чайылбам
таптыг боданып ааш чугаалан дан
аноним
Таптыг боданым ааш чугаалап тур шей мен